Cosmos Kitchen | LOCAL DELIVERY

HEAT AT HOME

ORHas any word undergone such a rebranding as ‘takeaway’ over the last year?

For all the hardships inflicted on restaurants over the last year, their ability to adapt means we can treat ourselves at home at a level previously unimaginable.

Takeaway used to be shorthand for something which needed zero effort. You had your perennial favourites and there was comfort in that familiarity, but who could have predicted what would be available in 2021? Whether you want something that needs just a quick oven blast, or fancy rattling the pans with something a little more challenging, now you can bring Wales’ best chefs right into your kitchen and onto your plate.

A oes unrhyw air wedi cael ei ail-frandio yn yr un ffodd â ‘tecawê’ dros y flwyddyn ddiwethaf?

Er yr holl galedi a achoswyd i fwytai dros y flwyddyn ddiwethaf, mae eu gallu i addasu yn golygu y gallwn roi trît i’n hunain gartref ar lefel na fyddem wedi ei ddychmygu yn y gorffennol.

Arferai tecawê fod yn llaw-fer am rywbeth nad oedd angen unrhyw ymdrech. Roedd gennych eich hen ffefrynnau ac roedd cysur yn y pethau cyfarwydd hynny, ond pwy allai fod wedi rhagweld beth fyddai ar gael yn 2021? P’un a ydych chi eisiau rhywbeth sydd angen ei gynhesu yn y popty, neu ddefnyddio sosbenni i wneud rhywbeth ychydig yn fwy heriol, yn awr gallwch chi ddod â chogyddion gorau Cymru i’ch cegin ac ar eich plât eich hun.

Abergavenny

Aberystwyth

Barry

Beddau

Blaenau Gwent

Brecon

Bridgend

Caerleon

Caerphilly

Cardiff