The Tipsy Kitchen

PRIVATE CHEFS & CATERERS

OR
Sometimes, deciding where to eat is just the start.

There’s agreeing on a time, of course, and the parking, or the over-busy town centre to negotiate; the cost of the taxis perhaps, or the childcare arrangements. It might even be a challenge to accommodate everyone in your group: are there any dietary restrictions to consider? Are the meat-free options appealing? Does anyone have limited mobility?

The solution? Book a private Chef. They’ll design you a bespoke menu to your budget, prepare and serve restaurant-quality food to your specifications, with no exorbitant mark-ups on wine.

Here at Find My Dine we list private Chefs and caterers working across Wales who can bring that ‘eating in is the new eating out’ experience to your front door, or cater for that special event.

Weithiau, dim ond y dechrau yw penderfynu ble i fwyta.

Mae angen cytuno ar amser, wrth gwrs, a pharcio, neu geisio ffeindio ffordd drwy ganol tref brysur; trafod cost y tacsis efallai, neu’r trefniadau gofal plant. Gallai fod yn her i bawb yn eich grŵp hyd yn oed: a oes unrhyw gyfyngiadau dietegol i’w hystyried? A yw’r dewisiadau di-gig yn apelgar? A oes gan unrhyw un broblemau symudedd?

Yr ateb? Archebwch gogydd preifat. Byddant yn dylunio bwydlen bwrpasol i chi ar gyfer eich cyllideb, yn paratoi ac yn gweini bwyd o ansawdd y bwyty i fodloni eich gofynion, heb unrhyw brisiau afresymol am win.

Yma yn Find My Dine, rydym yn rhestru cogyddion ac arlwywyr preifat sy’n gweithio ledled Cymru a all ddod â’r profiad ‘bwyta gartref yw’r bwyta allan newydd’ i’ch drws, neu ddarparu ar gyfer y digwyddiad arbennig hwnnw.

Various
£££££

The Tipsy Kitchen

Location: Cardiff and 2 other areas

Read More >>

Modern British
£££££

Purple Sage Kitchen

Location: Bridgend and 3 other areas

Read More >>

Greek
£££££

Christos Georgakis

Location: Bridgend and 11 other areas

Read More >>

French
£££££