The Humble Onion

RESTAURANTS

OR
We believe that every kitchen has a story to tell.  They tell a story about the country we are, of our enviable produce, and how the way we eat is changing in Wales. They tell of a country which is increasingly growing in diversity, and home to a range of culinary influences.

Find My Dine allows you to discover independent businesses by area, by type of food and by average price, and of course read more about each of their unique stories.  We look forward to helping you find a new favorite restaurant…

Credwn fod gan bob cegin stori i’w hadrodd. Maen nhw’n adrodd stori am y wlad rydyn ni, o’n cynnyrch rhagorol, a sut mae’r ffordd rydyn ni’n bwyta yn newid yng Nghymru. Maent yn sôn am wlad sy’n tyfu fwyfwy mewn amrywiaeth, ac yn gartref i ystod o ddylanwadau coginiol.

Mae Find My Dine yn caniatáu ichi ddarganfod busnesau annibynnol yn ôl ardal, yn ôl math o fwyd ac yn ôl pris cyfartalog, ac wrth gwrs darllen mwy am bob un o’u straeon unigryw. Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich helpu chi i ddod o hyd i hoff fwyty newydd…

Modern British
£££££

The Humble Onion

Location: Vale of Glamorgan and 1 other areas

Read More >>

Modern British
£££££

The Gaff

Location: Abergavenny

Read More >>

Spanish
£££££

Bar 44, Penarth

Location: Vale of Glamorgan and 1 other areas

Read More >>