Mr Croquewich

SUPPER CLUBS, POP-UPS & STREET FOOD

OR
One thing is sure: eating out in Wales is more diverse and rewarding than ever.

Find My Dine exists because some of the most interesting cooking is also happening outside of the traditional ‘restaurant’. Established Chefs, young professionals trying something new, street food veterans, keen amateurs wanting to share their passion, their heritage. Everyone from Eritrean asylum seekers to world-travelled Chefs, from office-bound part-timers to Good Food Guide alumni. The list of new pop-ups, supper clubs and street food traders grows weekly.

You can be sure the menus are finely tuned to the needs of diners, too, whether they specialise in meat-free cooking or just want to showcase their skill in catering for all requirements. Pop ups give the passionate free rein to experiment, to be as ‘niche’ or as broad as they see for. Perhaps most excitingly, it gives people a chance to showcase flavours of home, to teach us about new flavours and new ingredients in a relaxed, communal style. 

If you’re looking for further information on any of the vendors and their events, simply give them a click below.

Mae un peth yn sicr: mae bwyta allan yng Nghymru yn fwy amrywiol a gwobrwyol nag erioed.

Mae Find My Dine yn bodoli oherwydd bod rhywfaint o’r coginio mwyaf diddorol yn digwydd y tu allan i’r ‘bwyty’ traddodiadol hefyd. Cogyddion profiadol, gweithwyr proffesiynol ifanc yn rhoi cynnig ar rywbeth newydd, darparwyr sy’n hen law ar fwyd stryd, amaturiaid brwd sydd eisiau rhannu eu hangerdd a’u treftadaeth. Pawb o geiswyr lloches Eritreaidd i gogyddion sydd wedi teithio’r byd, o weithwyr swyddfa rhan-amser i gyn-gyfranwyr i’r Good Food Guide.  Mae’r rhestr o fwytai dros-dro, clybiau swper a masnachwyr bwyd stryd newydd yn tyfu’n wythnosol.

Gallwch fod yn siŵr bod y bwydlenni’n cael eu haddasu’n fanwl i anghenion y cwsmeriaid hefyd, p’un a ydynt yn arbenigo mewn coginio heb gig neu eisiau arddangos eu sgiliau arlwyo i fodloni’r holl ofynion. Mae bwytai dros dro yn rhoi rhwydd hynt i gogyddion brwd i arbrofi, i fod mor ‘arbenigol’ neu mor eang ag y maen nhw’n ei ddymuno. A’r hyn sydd efallai fwyaf cyffrous yw ei fod yn rhoi cyfle i bobl arddangos blasau cartref, i ddysgu am flasau newydd a chynhwysion newydd mewn awyrgylch cymunedol a hamddenol. 

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth bellach am unrhyw un o’r gwerthwyr a’u digwyddiadau, cliciwch ar eu manylion isod.

Street Food
£££££

Mr Croquewich

Location: Cardiff and 1 other areas

Read More >>

Greek
£££££

Meat and Greek

Location: Cardiff and 1 other areas

Read More >>

American
£££££

Kapow Ribs

Location: Bridgend and 4 other areas

Read More >>

Japanese
£££££

Matsudai Ramen

Location: Cardiff and 1 other areas

Read More >>

Street Food
£££££

The Queen Pepiada

Location: Cardiff

Read More >>

British
£££££

Return of the Mac

Location: Cardiff

Read More >>

Modern British
£££££

Supper with David

Location: Cardiff

Read More >>

Modern British
£££££

Salt Kitchen

Location: Caerphilly and 1 other areas

Read More >>

Vegan
£££££

Dirt Pop-up

Location: Cardiff

Read More >>

Modern British
£££££

Ember by John Cook

Location: Cardiff

Read More >>

African
£££££

Inyamat

Location: Cardiff and 5 other areas

Read More >>

Indian
£££££

Keralan Karavan

Location: Cardiff

Read More >>